CZE
≡ Menu

SAMR MODEL Overview

SAMR Model vymyslel Dr. Puentedura, aby pomohl učitelům zorientovat se v možnostech využití moderních technologií ve vzdělávání. Aplikací tohoto modelu na byznys jsme zjistili, že máme konkrétní zkušenosti ve všech 4 úrovních. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout zakázkové řešení na té úrovni vylepšení či transformace, která se nejlépe hodí pro vaši situaci.

SAMR (Substituce-Augmentace-Modifikace-Redefinice) Model pomáhá vyhodnotit, jak velké změny procesů bylo dosaženo zavedením technologie. Kdo si uvědomí rozdíl mezi jednotlivými úrovněmi a správně se rozhodne, kterou úroveň v které situaci aplikovat, bude schopen z technologií efektivně těžit maximální užitek.

Náhrada (substituce)

Náhradou se rozumí jen výměna jednoho nástroje za druhý, která nepřináší žádnou změnu v procesech, jen jeho parametrické zlepšení (zrychlení, zlevnění…). Volíme ji v případech, kdy stávající dílčí proces dobře funguje a není slabým místem celkového řešení. Zákazníka tak nevystavíme zbytečnému riziku, že by přestalo fungovat něco, co funguje.

Např. Teplárna Strakonice u nás poptala pomoc s převodem jejich informačního systému do FileMaker 11, protože FileMaker 6 už neumožňoval další potřebný vývoj řešení. Protože systém dobře fungoval, na základě našeho doporučení byla v první fázi realizována pouze náhrada starého nástroje (FileMaker 6) novým, beze změny procesů. Teplárna tak mohla ihned po převodu bez problému dále fungovat a nové funkce vyvíjet bez ohrožení provozu.

Rozšíření (augmentace)

O rozšíření mluvíme, pokud procesy neměníme, ale zavedením nové technologie dosáhneme lepších výstupů. Tuto úroveň použijeme v případě, kdy je stávající proces funkční, ale jeho výstupy je třeba rozšířit nebo vylepšit. Tak nerozbijeme něco, co funguje, uživatelé se nemusí učit nové postupy, a přesto zákazník získá novou hodnotu.

Společnost Dartin, distributor lékařských přístrojů, potřebovala svůj systém evidence servisních prohlídek rozšířit o efektivní indikaci stavu jednotlivých zařízení. Protože zavedený proces fungoval dobře, neměnili jsme ho, jen jsme systém rozšířili o potřebnou indikaci a hlídáni konzistence dat. Dartin tak získal možnost spolehlivě plánovat povinný servis s dostatečným předstihem.

Změna (modifikace)

Změna je takový způsob využití technologie, při kterém se významně mění procesy. Pokud stávající proces nefunguje zcela správně nebo není dostatečně efektivní, implementujeme řešení, které proces umožňuje změnit, například změnou pořadí nebo úplným vynecháním některých kroků. Tato metoda umožňuje spravit nebo optimalizovat klíčový proces bez zásadního vlivu na ostatní procesy nebo uspořádání firmy.

  • Vladislav Ptašnik

    Vladislav Ptašnik

Pracovníci firmy CompoTech PLUS s.r.o., výrobce kompozitních materiálů z uhlíkových vláken, při plánování výroby zbytečně opakovali zadávání stejných dat do různých systémů. Datovým propojením systémů jsme z procesu nadbytečné zadávání dat zcela odstranili. Díky tomu je proces plánování výroby efektivnější a nedochází k chybám při ručním přepisu údajů.

Obnova (redefinice)

Díky nově použitým technologiím vznikají nové procesy, aktivity a výstupy, které bez nich nebyly dříve možné. Pokud váš stávající systém už nedokáže držet krok s vaším růstem, vrátíme se ke kořenům a vytvoříme nové procesy jako při rozjezdu nového byznysu. To vám otevře nové možnosti a získáte náskok před konkurencí.

  • Justin Owen

    Justin Owen

Zákazníkovi, který spolupracuje na produkcích velkorozpočtových filmů společností, jako je Warner Brothers, Universal nebo Marvel, jsme pomohli kompletně redefinovat procesy řízení filmové produkce. Během naší dlouhodobé spolupráce jsme společně přidali nové, dříve nemyslitelné, procesy, jako je např. automatické řízení přístupových práv lidí na základě platnosti jejich smlouvy. Tím se výrazně zvýšilo zabezpečení produkčních dat a současně se uspořila lidská práce.

KONTAKTUJTE NÁS POMOCÍ FORMULÁŘŮ NÍŽE

Produkty Prodej Ostatní